FORUM
OPISY
PRASOWE
Autorski system Aken SQL do monitorowania, archiwizacji i rekonstrukcji ruchu IP opracowała firma Compol II. W jego skład wchodzą narzędzia przechwytujące pakiety IP i identyfikujące wrażliwe dane oraz rozpoznające różnego rodzaju zagrożenia.

IT Professional 05/2012

Firma Compol 2 opracowała oprogramowanie do przechwytywania, analizowania i archiwizacji pakietów IP, oraz do rekonstrukcji przebiegu nieszyfrowanych sesji TCP/IP.

NetWorld.pl 03/04/2012

WIĘCEJ ARTYKUŁÓW  >>

DYSKUSYJNE

Materiały w przygotowaniu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Materiały w przygotowaniu.

bezpieczenstwo transmisji
monitorowanie transmisji
Bezpieczeństwo transmisji sieciowych
  • Identyfikacja i rekonstrukcja ruchu sieciowego – na poziomie warstwy transportowej i warstwy aplikacji stosu TCP/IP
  • Analiza i monitorowanie prowadzonych transmisji – w tym treści pakietów:
    • wykrywanie danych wrażliwych (np. danych osobowych, finansowych, ubezpieczeniowych)
    • wykrywanie prawdopodobnych naruszeń bezpieczeństwa systemów  informatycznych poprzez identyfikowanie anomalii w profilu aktywności użytkowników (np. obecność malware)
  • Przechowywanie w systemie istotnych informacji w analizie ruchu IP niezbędnych do znalezienie dowodów możliwych incydentów (awarii, błędów, naruszeń bezpieczeństwa systemów)
Archiwizacja kluczowej korespondencji
  • Utworzenie centralnego archiwum dla najważniejszych informacji wysyłanych i odbieranych drogą elektroniczną – poczta e-mail, sesje www, transfery plików itp.
  • Możliwość odtworzenia i przypisania zarejestrowanej korespondencji elektronicznej do działów, osób, wykorzystywanych aplikacji lub adresatów / abonentów zewnętrznych
Poznanie wybranych implementacji pozwala lepiej rozumieć możliwości wykorzystania systemu AKEN®przejdź
Animation
Wypełnienie krótkiej ankiety umożliwi każdemu z respondentów otrzymanie raportu z badań pozycjonujących produkt wykonanych w maju 2011. przejdź
Więcej
NEWSLETTER