Forum prasowe
Prasa Codzienna
Prasa Codzienna
Prawo na starcie: Konsekwencje wycieku danych osobowych klientów e-sklepu mogą być dotkliwe, szczególnie gdy firma dopiero raczkuje.

„Prawo na starcie: Konsekwencje wycieku danych osobowych klientów e-sklepu mogą być dotkliwe, szczególnie gdy firma dopiero raczkuje.

Przetwarzanie informacji o klientach podlega regułom ustawy o ochronie danych osobowych. Obejmuje takie operacje, jak zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie czy usuwanie.

Pod tym pojęciem kryje się również samo przechowywanie danych osobowych, co często wywołuje zdziwienie start-upowców…

Uruchamiając biznes w sieci, należy się zatem upewnić, czy wykonywane przy okazji pracy czynności mogą już zostać uznane za przetwarzanie danych osobowych.”

„Komputer i dostęp do internetu w pracy to standard. Ale nie wszyscy mogą z tych dobrodziejstw korzystać bez ograniczeń.

Komputer i dostęp do internetu w pracy to standard. Ale nie wszyscy mogą z tych dobrodziejstw korzystać bez ograniczeń. Już niedługo urzędnicy Urzędu Miejskiego w Koninie będą mogli wchodzić tylko na strony internetowe niezbędne do pracy.

W Urzędzie Wojewódzkim stawiają raczej na zaufanie. Urzędnicy mogą korzystać ze wszystkich stron, ale wiedzą jednocześnie, że na polecenie przełożonego ich aktywność sieciowa może zostać skontrolowana. Co nie znaczy, że takie kontrole są praktykowane.

Zarządy przedsiębiorstw niechętnie mówią o stosowanych ograniczeniach. I z nielicznymi wyjątkami raczej ich nie stosują. – Każdy kontroluje się sam – mówi pracownik jednej z sieci telefonii komórkowych. – Przecież wiadomo, że pracodawca ma dostęp do wszystkiego. Jeśli zechce sprawdzić, jakie strony odwiedza się w czasie pracy, to zrobi to bez żadnych przeszkód.

Kradzież pieniędzy z kont, danych personalnych czy danych z tajnych firmowych serwerów to codzienność

Jak wynika z raportu Ponemon Institute, niemal wszystkie firmy w Stanach Zjednoczonych padły ofiarą naruszenia ich wirtualnego bezpieczeństwa w ciągu ostatniego raku. Badanie, które zostało przeprowadzone wśród 583 specjalistów ds. bezpieczeństwa w dużych firmach w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech, wykazało, że aż 90 proc. przedsiębiorstw odnotowało w ciągu ostatniego roku co najmniej włamanie, a 59 proc. twierdzi, że doszło u nich do dwóch lub więcej włamań.”

„Cyberprzestępcy są coraz bardziej aktywni i coraz śmielej atakują polskich internautów, wynika z raportu CERT Polska (organizacja działa w ramach instytutu badawczego NASK).

Zespół CERT Polska odnotował w 2011r. aż 21,2 mln zgłoszeń naruszeń bezpieczeństwa sieciowego, czyli ataków internetowych. W porównaniu z 2010r. ich liczba zmieniła się aż o 75 proc. Skokowy wzrost, jak przyznają autorzy opracowania, wynikał jednak m.in. z faktu, że CERT zaczął korzystać z wielu nowych źródeł o incydentach. Niemal połowa z naruszeń (prawie 10 mln zgłoszeń) była wynikiem działania tzw. botów, za pośrednictwem których cyberprzestępcy przejmują kontrolę nad komputerami użytkowników. Najwięcej botów znajdowało się w sieciach operatorów, którzy dostarczają Internet odbiorcom indywidualnym.”

„Dane cyfrowe mogą łatwo zniknąć z dysków, dlatego przedsiębiorca musi zawczasu wprowadzić odpowiednią politykę ich bezpieczeństwa. Powinna ona określić procedury postępowania w razie zagrożeń.

Dziś 90 proc. dokumentów powstaje w wersji cyfrowej, z czego niemal 70 proc. nigdy nie pojawia się w formie drukowanej. Oznacza to, że większość strategicznych informacji firmowych istnieje wyłącznie w formie elektronicznej. Szybkie rozprzestrzenianie się technologii cyfrowych stworzyło także okazję do wykorzystywania ich w działaniach przestępczych, związanych głównie z kradzieżą danych, ich celowym usuwaniem bądź sabotażem. Co trzecie z tego typu przestępstw popełnia pracownik firmy, która ucierpiała na nielegalnych praktykach.”

„Poufne informacje trafiają do osób nieuprawnionych Powodem jest brak aktualizacji danych osobowych

Firmy muszą lepiej weryfikować klientów, uważa GIODO

Przepisy zobowiązują administratora danych do ich zabezpieczenia. Chodzi o to, by dostępu do nich nie miały osoby nieuprawnione bądź nieupoważnione – tłumaczy Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych. Dodaje, że np. przekazanie informacji o czyimś zadłużeniu osobom trzecim, które nie są uprawnione do ich pozyskania, jest niedopuszczalne. Do bezprawnego przekazania może dojść po przesłaniu źle zaadresowanego listu, czy e-maila, lub też po rozmowie telefonicznej z niewłaściwą osobą.”

„Przepisy nakładają na administratora obowiązki, do których spełnienia niezbędne jest pozyskanie danych osoby fizycznej bez konieczności uzyskania jej zgody.

Wydaje mi się, że moja zgoda na udostępnianie danych o sobie powinna być podstawą do ich legalnego gromadzenia. Jednak jak wynika z ustawy o ochronie danych osobowych istnieją inne warunki, po spełnieniu których firma lub instytucja publiczna może dane przetwarzać także bez zgody takiej osoby.”

„Wnoszenie np. zażalenia i skargi pocztą elektroniczną jest skuteczne.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał za skuteczne zażalenie przesłane pocztą elektroniczną. Rozstrzygnięcie to precedens, bo oficjalnie według procedury sądowo-administracyjnej nie jest to możliwe.”

„Umowę sprzedaży będzie można zawrzeć e-mailem czy esemesem Sądy częściej uwzględniają takie elektroniczne dokumenty E-dokumenty, tak jak w e-sądzie, zaczną stosować także komornicy

Biznes, ale także osoby fizyczne, dostanie możliwość pełnoprawnego posługiwania się nowoczesnymi formami korespondencji, takimi jak e-maile, esemesy czy nawet nagrania wideo.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała dużą nowelizację kodeksu cywilnego oraz kilku innych ustaw. Jedną z najważniejszych zmian jest dopuszczenie dwóch nowych form czynności prawnych, np. sprzedaży czy składania ofert handlowych. Chodzi o formę dokumentową i elektroniczną.”