ANKIETY
Ankieta Aken®SQL
Ankieta dotycząca systemu rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, dotyczącej nowego produktu firmy Compol2 - systemu rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL. Informacje na temat funkcjonalności systemu AkenSQL, można znaleźć w tym miejscu.

Ankieta służy badaniu opinii użytkowników o różnym doświadczeniu i oczekiwaniach na temat Systemu Aken.

Wszyscy uczestnicy badań, którzy wypełnią imiennie ankietę, otrzymają opracowane wyniki badań rynkowych przeprowadzonych przez niezależny ośrodek oraz wezmą udział w losowaniu nagrody. Wśród respondentów raz w roku jest rozlosowywany aparat fotograficzny NIKON Coolpix.

Ankietę można też wypełnić anonimowo, wówczas nie należy wypełniać rubryki dotyczącej danych osobowych w metryczce.
Pytania ogólne
1.
Czy idea i funkcjonalność Systemu Aken®SQL, przedstawiona w materiałach informacyjnych jest zrozumiała?
Tak
Nie
2.
Czy idea i funkcjonalność Systemu Aken®SQL, przedstawiona w materiałach informacyjnych jest atrakcyjna?
Tak
Nie
Funkcjonalność systemu
3.
Na ile jedna z funkcjonalności systemu Aken®, gromadzenie i zabezpieczenie wybranej i ważnej dla firmy korespondencji elektronicznej, jest atrakcyjna?
4.
Na ile jedna z funkcjonalności systemu Aken®, efektywne wyszukiwanie wybranych informacji - indeksacja pełnotekstowa treści i cech każdej korespondencji, jest atrakcyjna?
5.
Na ile jedna z funkcjonalności systemu Aken®, możliwość zarejestrowania i odtworzenia dowolnej korespomdemcji elektronicznej każdego pracownika, w tym przesyłanych plików, poczty, korzystania z serwisów www, komunikatorów internetowych, jes
6.
Na ile jedna z funkcjonalności systemu Aken®, podniesienie poziomu bezpieczeństwa firmy poprzez archiwizowanie istotnych informacji poza stanowiskiem ich powstania i wykorzystywaną aplikacją, jest atrakcyjna?
7.
Na ile jedna z funkcjonalności systemu Aken®, możliwość automatycznego dodawania korespondencji e-mail, gg, rozmów telefonicznych itp. do innych systemów używanych u Państwa (CRM, CM, Contact Center, Call Center ), jest atrakcyjna?
8.
Na ile jedna z funkcjonalności systemu Aken®, automatyzacja procesu gromadzenia i zarządzania archiwum korespondencji - historia i kontrola dostępu, system uprawnień, jest atrakcyjna?
9.
Na ile jedna z funkcjonalności systemu Aken®, możliwość monitorowania zadanych parametrów korespondencji (np. ilości, czasu transmisji, słów kluczowych itp.) i sygnalizowania tego jest atrakcyjna?
10.
Na ile jedna z funkcjonalności systemu Aken®, możliwość automatycznego analizowania treści korespondencji pod kątem kluczowych słów, fraz oraz kontroli czy korespondencja nie zawiera fragmentów baz danych firmy jest atrakcyjna?
11.
Na ile jedna z funkcjonalności systemu Aken®, możliwość sporządzania statystyk dla wybranych parametrów i rodzajów transmisji jest atrakcyjna?
12.
Jaka inna cecha lub cechy podniosłaby atrakcyjność systemu Aken® w Państwa opinii?
13.
Czy w stosunku do wykorzystywanych już aplikacji system Aken®SQL tworzy nową jakość pracy dla zarządzających zasobami IT i może być przydatny?
Tak
Nie
Zainteresowanie systemem
14.
Czy widzicie Państwo potrzebę zakupu System Aken®SQL?
15.
Czy jesteście Państwo zainteresowani testowaniem u siebie Systemu Aken®SQL?
Metryczka - dane przedsiębiorstwa
16.
Jaki podmiot Państwo reprezentujecie?
17.
Ile wynosi średnie zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie?
18.
W jakim przedziale mieszczą się roczne przychody/budżet Państwa przedsiębiorstwa?
19.
Jakie aplikacje są wykorzystywane w Państwa przedsiębiorstwa?
Serwer poczty elektronicznej
Stanowiskowe aplikacje zarządzania pocztą elektroniczną
Komunikatory
Aplikacja klasy CRM
Aplikacja klasy ERP
Hurtowania danych
Call Center
Contact Center
IVR
Metryczka - dane osobowe
20.
Imię i nazwisko:
21.
Stanowisko:
22.
Adres email:
23.
Telefon kontaktowy:
wyslij